W ramach powtórzenia materiału uczniowie klas Va i Vb korzystali z aplikacji umożliwiających rozwiązywanie testów i quizów przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Jedną z takich aplikacji jest Socrative Student. W trakcie rozwiązywania quizu odpowiedzi uczniów wyświetlają się na komputerze nauczyciela, w związku z czym może on na bieżąco je analizować. Dzięki temu nauczyciel może zaobserwować, w jakim stopniu materiał został opanowany przez uczniów oraz co należałoby jeszcze poćwiczyć.