W dniach 24.01.2020r. - 28.01. 2020r. czworo nauczycieli naszej szkoły oraz przedstawiciele szkół partnerskich z Finlandii, Włoch, Słowenii, Hiszpanii, Grecji uczestniczyło w Działaniach związanych z uczeniem się/nauczaniem / szkoleniami  odbywających się w szkole (Kautuaan Koulu) w Eurze, w Finlandii.

      Głównym celem działań związanych z uczeniem się/nauczaniem / szkoleniami w Finlandii  było dzielenie się doświadczeniami, przykładami dobrej praktyki podczas obserwacji lekcji, udział w warsztatach tanecznych, poznanie fińskiego systemu edukacji i fińskiej kultury.

      Działania związane z uczeniem się/ nauczaniem / szkoleniami w Słowenii były całkowicie poświęcona tematyce projektu. Program został profesjonalnie przygotowany, a zajęcia różnorodne i przez to ciekawe i pouczające. Korzystając z nazwy projektu, wizytę można by podsumować   w następujący sposób: 

 

Różnorodność 

Otwartość 

Oryginalność 

Tradycja 

Studenci 

 


      W dniach 19-23 maja 2019r. 10 uczniów naszej szkoły i 2 nauczycieli-opiekunów wzięło udział w „Działaniach związanych z uczeniem się/ nauczaniem/ szkoleniami” w miejscowości Serón, w Hiszpanii.  Celem działań było: poznanie szkoły partnerskiej, uczestnictwo uczniów w warsztatach związanych z tańcami, pieśniami i potrawami narodowymi, poszerzenie wiadomości o kulturze i dziedzictwie narodowym Hiszpanii, udział uczniów w zorganizowanym przez hiszpańską szkołę festiwalu dla wszystkich szkół partnerskich, dzielenie się tradycjami.
     Podczas wyjazdu uczniowie uczestniczyli w warsztatach projektowych, prezentowali tradycyjne potrawy podczas bufetu europejskiego. Samodzielnie przygotowali sałatkę oraz poczęstunek składający się z tradycyjnych polskich smakołyków dla uczestników ze szkół partnerskich. Uczniowie zaprezentowali tradycyjny polski taniec – polonez i pieśń „Trojak” podczas festiwalu “Dance and Song Festival” zorganizowanego w hiszpańskiej szkole. Obejrzeli również przedstawienie „Zurha’s Legend”, przygotowane przez hiszpańskich uczniów. W trakcie festiwalu mieli okazję  uczyć się od swoich europejskich rówieśników narodowych tańców i pieśni.  

        W dniach 24-26 marca 2019r. w naszej szkole odbyły się „Działania związane z uczeniem się / nauczaniem / szkoleniami” w ramach realizacji zadań projektu „ROOTS: Return Our Origins Through Sharing” programu Erasmus plus, w których wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele z Włoch, Słowenii, Hiszpanii, Finlandii, Grecji i Polski. Podczas spotkania nauczyciele szkół partnerskich mieli okazję zapoznać się z polskim systemem edukacji, spotkać się z uczniami, wziąć udział w lekcjach pokazowych i warsztatach, wymienić się doświadczeniami z polskimi nauczycielami oraz lepiej poznać kulturę naszego kraju i regionu.

         Pierwszego dnia wizyty, nasi goście zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Stare Miasto w Krakowie – obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

       W dniach 13 – 17 października 2018r. dwoje nauczycieli naszej szkoły oraz przedstawiciele szkół partnerskich z Włoch, Słowenii, Finlandii, Hiszpanii i Grecji, w ramach projektu „ROOTS: Return Our Origins Through Sharing” uczestniczyło w Działaniach związanych  z uczeniem się/ nauczaniem/szkoleniami odbywających się w Istituto Comprensivo della Valnure (Ponte dell’ Olio) we Włoszech. Głównym celem działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/ szkoleniami było dzielenie się doświadczeniami, przykładami dobrej praktyki, zapoznanie się z włoskim systemem edukacji, udział w warsztatach poświęconych przygotowaniu tradycyjnych włoskich potraw, poznanie kultury i dziedzictwa narodowego Włoch.
Istituto Comprensivo della Valnure tworzy sześć szkół położonych w miejscowościach: Bettola, Farini, Ferriere, Ponte dell’ Olio,  Vigolzone  w prowincji Piacenza w północnych Włoszech. Do zespołu szkół w sumie uczęszcza ponad 600 uczniów. Mieliśmy okazję odwiedzić szkołę w Bettoli, gdzie chodzą uczniowie szkoły podstawowej oraz szkoły średniej pierwszego stopnia. Zostaliśmy ciepło przywitani przez uczniów i nauczycieli. Obserwowaliśmy pracę młodszych i starszych uczniów podczas zajęć lekcyjnych. Młodsi uczniowie przywitali nas piosenkami w j. angielskim.