W dniach 24-26 marca 2019r. w naszej szkole odbyły się „Działania związane z uczeniem się / nauczaniem / szkoleniami” w ramach realizacji zadań projektu „ROOTS: Return Our Origins Through Sharing” programu Erasmus plus, w których wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele z Włoch, Słowenii, Hiszpanii, Finlandii, Grecji i Polski. Podczas spotkania nauczyciele szkół partnerskich mieli okazję zapoznać się z polskim systemem edukacji, spotkać się z uczniami, wziąć udział w lekcjach pokazowych i warsztatach, wymienić się doświadczeniami z polskimi nauczycielami oraz lepiej poznać kulturę naszego kraju i regionu.

         Pierwszego dnia wizyty, nasi goście zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Stare Miasto w Krakowie – obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„Przepis na tradycyjną polską potrawę"

 

Klasy III-VIII

 

CEL KONKURSU

1. Poszerzenie wiedzy uczniów o potrawach tradycyjnych charakterystycznych dla  naszego kraju i regionu.

2. Wybór pięciu konkursowych potraw do opublikowania w zbiorze potraw europejskich (książka kucharska) w ramach realizowanego przez Publiczna Szkołę Podstawową nr 15 im. Królowej Jadwigi    w Opolu międzynarodowego projektu pt. ”ROOTS: Return Our Origins Through Sharing” programu Erasmus +.

3. Rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą o dziedzictwie kulinarnym naszego kraju i regionu.

4. Promowanie kultury regionalnej.

ERASMUS + DAYS

W dniach 12-13 października 2018r. wiele europejskich krajów uczestniczyło w obchodach „Erasmus + Days” („Dni Erasmus +”) promujących efekty projektów Erasmus +.

Nasza szkoła przyłączyła się do udziału w tym szczególnym wydarzeniu. Nasi uczniowie podczas lekcji tematycznych o krajach europejskich i realizacji wewnątrzklasowych projektów zostali poinformowani o korzyściach płynących z uczestnictwa w projektach programu Erasmus +. Zapoznali się z celami, planowanymi zadaniami oraz krajami partnerskimi nowego projektu „ROOTS - Return Our Origins Through Sharing” oraz podsumowali działania i wypracowane rezultaty zakończonego projektu „From Europe 1010BC to Europe 2020 PC”.

 

Nowy projekt „ROOTS - Return Our Origins Through Sharing

 

1 września 2018r. nasza szkoła przystąpiła do dwuletniego międzynarodowego projektu pt. „ROOTS - Return Our Origins Through Sharing” („Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się”) programu Erasmus +.

Projekt przewidziany jest na lata 2018-2020 i współrealizowany z następującymi szkołami partnerskimi:

  1. Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, Słowenia (koordynator projektu),
  2. ISTITUTO COMPRENSIVO della VAL NURE, Włochy,
  3. Kauttuan koulu, Finlandia,
  4. 40 Primary School of Thessaloniki, Grecja.

ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU: „ROOTS: RETURN OUR ORIGINS THROUGH SHARING”

PROGRAMU ERASMUS+”

1. Międzynarodowy projekt „ROOTS - Return Our Origins Through Sharing” („Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się”) programu Erasmus + realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. w ramach Programu Erasmus + Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.

2. Projekt przewiduje współpracę z pięcioma szkołami partnerskimi:Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (Słowenia-koordynator projektu),ISTITUTO COMPRENSIVO della VAL NURE, (Włochy),Kauttuan koulu (Finlandia),C.E.I.P. „MIGUEL ZUBELDIA” (Hiszpania),40 Primary School of Thessaloniki (Grecja).

3. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.

4. Projekt realizowany jest w formie: zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, wyjść do pozaszkolnych miejsc nauki oraz indywidualnie przez uczniów. O przewidzianych zajęciach pozalekcyjnych informuje uczniów nauczyciel prowadzący zajęcia.

5. Udział w projekcie programu Erasmus + jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej.