Rada Rodziców PSP 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu
rok szkolny 2020/21

 

 

 

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący – p. Cezary Wilczyński
Zastępca – p. Robert Lamprycht
Skarbnik – p. Łukasz Gąska
Sekretarz – p. Izabela Maciałek
 
 
 
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Przewodniczący – p. Piotr Chwastowski

Członkowie komisji: p. Katarzyna Szejner,  p. Katarzyna WojnarowskaRadę Rodziców tworzą przedstawiciele 26 oddziałów szkolnych (klasy 1-8).