Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej  “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”.

To kampania profilaktyczno-edukacyjna współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Skierowana jest nie tylko do uczniów szkół podstawowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale również rodziców i nauczycieli. Głównym celem kampanii jest edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu oraz odbudowa i wzmocnienie autorytetu rodzica i nauczyciela. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych