Przewodnicząca: Pola Trybulska 8b

Zastępca: Wiktoria Gnoińska 8c

Skarbnik: Szymon Skrzyczewski 8a

Protokolant: Jan Marszałek 8c

Emilia Cieślar 5b

 

Członkowie:

Paulina Mietła 6a

Paulina Buhl 6c

Zuzanna Lech 6c

Agata Zięba 5b

Antoni Rybak 4b

 

 

Opiekunowie SU

Malwina Strzałka, Dorota Szelewska

 

Nasze zadania:

reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej,

współdziałanie z innymi organami szkoły, promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej, społecznej i proekologicznej w szkole, zwiększanie aktywności uczniowskiej,

rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.