Przewodnicząca: Natalia Pajączkowska 8b

Zastępca: Aleksandra Jakubska 8b

Skarbnik: Nina Salatycka 8a

Protokolant: Nina Hoppek 8a

 

Członkowie:

Natalia Galas 8d

Magdalena Stypka 7c

Szymon Głębocki 6b

Natalia Opiatowska 6b

Alicja Kula 5a

Magdalena Sachańbińska 4c

 

 

Opiekunowie SU

Malwina Strzałka, Dorota Szelewska

 

Nasze zadania:

reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej,

współdziałanie z innymi organami szkoły, promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej, społecznej i proekologicznej w szkole, zwiększanie aktywności uczniowskiej,

rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.