Przewodnicząca: Maria Olchowy, klasa 8a

Zastępca: Natalia Pajączkowska, klasa 7b

Skarbnik: Wiktoria Gnoińska, klasa 6c

Sekretarz: Andrzej McHugh, klasa 6a

Członkowie:

Aleksandra Jakubska, klasa 7b

Paulina Florczyk, klasa 7b

Nina Salatycka, klasa 7a

Nina Hoppek, klasa 7a

Patrycja Wróblewska, klasa 6c

Piotr Konwiński, klasa 6c

Marta Wróbel, klasa 5a

Emilia Wróbel, klasa 5a

 

Opiekunowie SU

Ewa Anweiler, Karolina Paliwoda, Agnieszka Zmitrowicz

 

Nasze zadania:

reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej,

współdziałanie z innymi organami szkoły, promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej, społecznej i proekologicznej w szkole, zwiększanie aktywności uczniowskiej,

rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.


O naszych bieżących działaniach możecie przeczytać w aktualnościach szkolnych. Zachęcamy do śledzenia aktualności oraz podglądania naszych działań na padlecie
J

 

Poznajcie nas bliżej