W nowej edycji programu z karty ,,Opolska Rodzina” oraz karty ,,Opolski Senior” mogą korzystać:

  • dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia zamieszkałe na terenie miasta Opola lub których rodzic rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Opolu;
  • osoby niepełnosprawne:
    • od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem – w okresie obowiązywania tego orzeczenia;
    • legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem, bez ograniczeń wiekowych – w okresie obowiązywania tego orzeczenia zamieszkałe na terenie miasta Opola, rozliczające się lub których rodzic rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Opolu;
    • opiekunowie towarzyszący osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem – w okresie obowiązywania tego orzeczenia;
  • seniorzy – kobiety od 60 roku życia oraz mężczyźni od 65 roku życia, zamieszkali na terenie miasta Opola.

Wnioski o wydanie kart w nowym programie „Opolska Rodzina” można składać od dnia 10 grudnia 2018 r. w następujący sposób:

    Karta „Opolska Rodzina”:

− osobiście w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, od poniedziałku do czwartku w godz. 07:30 − 15:00 oraz w piątki w godz. 07:30 – 14:00;

za pośrednictwem wniosku elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej:

− za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole.

Miejscem odbioru karty „Opolskiej Rodziny” jest Biuro Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola, Rynek -Ratusz.