Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych
oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

 


  
      W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W ramach Programu szkoła zakupiła:

- drukarkę 3D z osprzętem,
- laptop z oprogramowaniem do drukarki,
- zestaw okularów VR,
- kamerę,
- aparat fotograficzny,
- zestaw sprzętu nagłaśniającego,
- mikrofony kierunkowe,
- statyw,
- gimbal,
- mobilne nagłośnienie,
- mikroporty,
- akcesoria kuchenne
- oświetlenie do realizacji nagrań,
- stacje lutownicze,
- zestawy programowalnych klocków do budowy programowalnego robota,
- mikrokontrolery,
- roboty edukacyjne wraz z akcesoriami,


 
     Ww. sprzęt uatrakcyjni zajęcia i uroczystości szkolne, pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania m.in. na lekcjach techniki, informatyki, muzyki, kołach zainteresowań  oraz w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej.