Dyrektor


Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu

mgr Alicja Trojak

 

 

Wicedyrektor


Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu

mgr Sylwia Kostrzewa
mgr Jadwiga Strzelecka

mgr Izabela Kukla-Naskręt