I. Godziny otwarcia:

 • od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00

II. Kadra:
Kierownik świetlicy:

 • mgr Jolanta Prandzioch

Nauczyciele:

 • mgr Joanna Prandzioch
 • mgr Agnieszka Wołyniec- Romańska
 • mgr Marta Langhammer
 • mgr Natalia Szybalska
 • mgr Małgorzata Lenk-Pasternak
 • mgr Aleksandra Kasperska
 • mgr Nina Biela

III. Cele:
Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Zajęcia realizowane w ramach programu opiekuńczo – wychowawczego dla świetlicy szkolnej przy PSP nr 15 w Opolu, ukierunkowane są na aktywny kontakt ucznia zprzyrodą, literaturą i sztuką.

Za zadanie mają :

 • przygotowanie dziecka do kulturalnego i wrażliwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
 • wytworzenie w nim postawy koleżeństwa i poczucia przynależności do społeczności uczniowskiej,
 • wspieranierozwoju intelektualnego i twórczego ucznia,
 • pogłębianie wrażliwości dziecka na piękno przyrody,
 • rozwijanie świadomości ekologicznej,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych i higienicznych,
 • wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

W naszej świetlicy jest ładnie i kolorowo.
Świetnie się w niej czujemy i wesoło bawimy.
Nauczyciele rozmawiają z dziećmi o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponują różnorodne gry i zabawy.

IV. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Prowadzone są miedzy innymi zajęcia:

1. Klub Młodego Konstruktora
2. Warsztaty „ Mały historyk”
3. Warsztaty geograficzne „Podróżnicy”
4. Warsztaty ekologiczne „Przyjaciele przyrody”
5. Warsztaty muzyczne - „Emocji mam pełen dzban”
6. Warsztaty „Kuźnia twórczego myślenia”
7. Warsztaty przyrodnicze „Jesteśmy przyjaciółmi przyrody
8. Pozdrowienia z..
9. Klub Miłośników Bajek

Nauczyciele na każdych zajęciach szczególną uwagę zwracają na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej niezwykle istotnych nie tylko w dzieciństwie, ale w całym życiu.

Zajęcia świetlicowe powinny wzbogacać wiadomości, rozwijać umiejętności i wychowywać.
Wychowawcy świetlicy w swojej pracy z dziećmi realizują różne zajęcia zgodnie z planem opiekuńczo- wychowawczym świetlicy szkolnej. Starają się pomagać w odrabianiu zadań domowych i doskonaleniu umiejętności liczenia, pisania i czytania.

Gdy dzieci są zmęczone, chcą wypocząć, relaksują się wtedy w sali telewizyjnej, oglądając ciekawe programy telewizyjne, bajki bądź słuchając muzyki.

V. W godzinach od 11.30 do 15.00 w świetlicy działa stołówka szkolna, gdzie pod kontrolą nauczycieli dzieci mogą zjeść zdrowy i pełnowartościowy obiad.