I. Godziny otwarcia:

 • od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00

II. Kadra:
Kierownik świetlicy:

 • mgr Jolanta Prandzioch

Nauczyciele:

 • mgr Joanna Prandzioch
 • mgr Agnieszka Wołyniec- Romańska
 • mgr Adriana Olchowy
 • mgr Aleksandra Staniszewska
 • mgr Aleksandra Kasperska

III. Cele:
Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Zajęcia realizowane w ramach programu opiekuńczo – wychowawczego dla świetlicy szkolnej przy PSP nr 15 w Opolu, ukierunkowane są na aktywny kontakt ucznia zprzyrodą, literaturą i sztuką.

Za zadanie mają :

 • przygotowanie dziecka do kulturalnego i wrażliwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
 • wytworzenie w nim postawy koleżeństwa i poczucia przynależności do społeczności uczniowskiej,
 • wspieranierozwoju intelektualnego i twórczego ucznia,
 • pogłębianie wrażliwości dziecka na piękno przyrody,
 • rozwijanie świadomości ekologicznej,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych i higienicznych,
 • wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

W naszej świetlicy jest ładnie i kolorowo.
Świetnie się w niej czujemy i wesoło bawimy.
Nauczyciele rozmawiają z dziećmi o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponują różnorodne gry i zabawy.

IV. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Prowadzone są miedzy innymi zajęcia:

 • plastyczne,
 • warsztaty dziennikarskie,
 • warsztaty „Origami" i Kirigamii,
 • warsztaty sportowe,
 • Klub Miłośników Bajek,
 • Klub Młodego Konstruktora.

Nauczyciele na każdych zajęciach szczególną uwagę zwracają na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej niezwykle istotnych nie tylko w dzieciństwie, ale w całym życiu.

Zajęcia świetlicowe powinny wzbogacać wiadomości, rozwijać umiejętności i wychowywać.
Wychowawcy świetlicy w swojej pracy z dziećmi realizują różne zajęcia zgodnie z planem opiekuńczo- wychowawczym świetlicy szkolnej. Starają się pomagać w odrabianiu zadań domowych i doskonaleniu umiejętności liczenia, pisania i czytania.

Gdy dzieci są zmęczone, chcą wypocząć, relaksują się wtedy w sali telewizyjnej, oglądając ciekawe programy telewizyjne, bajki bądź słuchając muzyki.

V. W godzinach od 11.30 do 15.00 w świetlicy działa stołówka szkolna, gdzie pod kontrolą nauczycieli dzieci mogą zjeść zdrowy i pełnowartościowy obiad.