Wpłaty na radę rodziców można dokonać:

Rada Rodziców

NIP 754-25-58-883

PEKAO S.A. II O/OPOLE

ul. Damrota 2

N-R Rachunku

47 1240 3103 1111 0000 3487 0800