W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas I-III naszej szkoły w ramach edukacji prozdrowotnej wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Dziel się uśmiechem” prowadzonym przez Polski Czerwony Krzyż i MARS Polska. Do programu włączyło się również Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej. Nauczyciele przeprowadzili w swoich klasach zajęcia w czterech blokach tematycznych: „Moje zęby”, „Dbam o zęby”, „Sprzymierzeńcy zdrowych zębów”, „Idę do dentysty”. Głównym celem tego programu jest budowanie wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej świadomości, jak ważna jest troska o zdrowe zęby oraz jak skutecznie dbać o higienę jamy ustnej. Podczas zajęć poruszane były zagadnienia z zakresu profilaktyki i higieny jamy ustnej, zbilansowanej, zdrowej diety oraz aktywnego stylu życia. Pod kierunkiem nauczycieli uczniowie uzupełniali samodzielnie zeszyty ćwiczeń, korzystali z plansz z modelem szczęki oraz grafiku mycia zębów. Uczniowie aktywnie i z dużym zaangażowanie brali udział w poszczególnych zajęciach. Dzięki udziałowi w programie uczniowie uświadomili sobie, jak ważne jest dbanie o higienę jamy ustnej. Edukacja prozdrowotna prowadzona od najmłodszych lat przyczyni się do wykształcenia u dzieci właściwych postaw zdrowotnych w przyszłości. 

      W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas I-III naszej szkoły w ramach edukacji prozdrowotnej wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Dziel się uśmiechem” prowadzonym przez Polski Czerwony Krzyż i MARS Polska. Do programu włączyło się również Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej. Nauczyciele przeprowadzili w swoich klasach zajęcia w czterech blokach tematycznych: „Moje zęby”, „Dbam o zęby”, „Sprzymierzeńcy zdrowych zębów”, „Idę do dentysty”. Głównym celem tego programu jest budowanie wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej świadomości, jak ważna jest troska o zdrowe zęby oraz jak skutecznie dbać o higienę jamy ustnej. Podczas zajęć poruszane były zagadnienia z zakresu profilaktyki i higieny jamy ustnej, zbilansowanej, zdrowej diety oraz aktywnego stylu życia. Pod kierunkiem nauczycieli uczniowie uzupełniali samodzielnie zeszyty ćwiczeń, korzystali z plansz z modelem szczęki oraz grafiku mycia zębów. Uczniowie aktywnie i z dużym zaangażowanie brali udział w poszczególnych zajęciach. Dzięki udziałowi w programie uczniowie uświadomili sobie, jak ważne jest dbanie o higienę jamy ustnej. Edukacja prozdrowotna prowadzona od najmłodszych lat przyczyni się do wykształcenia u dzieci właściwych postaw zdrowotnych w przyszłości. 

    

       „MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE” to hasło nowej kampanii edukacyjnej Ministerstwa Zdrowia skierowanej do dzieci i młodzieży. Jej celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych i uświadamianie, jakie znaczenie ma profilaktyka przeciwnowotworowa już na wczesnym etapie życia. To co wyróżnia kampanię „MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE” to, oprócz szczególnej grupy odbiorców (dzieci i młodzież), położenie dużego nacisku na działania praktyczne i edukację bezpośrednią. Przekazywanie wiedzy w formie ciekawych zadań, wyzwań i zajęć edukacyjnych planowanych dla dzieci w większych i mniejszych miejscowościach Polski ma angażować poprzez zabawę i rywalizację. Kampania ma na celu poprzez konkretne działania kształtować odpowiednie nawyki prozdrowotne na przyszłość. Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przez organizację pożytku publicznego – Fundację „Ludzie dla Ludzi” przy wsparciu Federacji Stowarzyszeń Amazonki.
       Każdy ma SUPERMOC
    Główne hasło akcji brzmi: „MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE” i odwołuje się do niezwykle popularnej konwencji filmów i komiksów o superbohaterach. Tylko w tym przypadku „superbohaterem” jest każdy z nas, a „supermoc” to zdrowie, o które możemy zadbać. Dlatego warto zacząć to robić już na wczesnym etapie życia. Podtrzymywanie i dbanie o naszą supermoc, jaką jest zdrowie, pozwoli realizować nam plany i marzenia. Supermoc możemy jednak stracić na własne życzenie, przekreślając tym samym wszystkie plany. Siła hasła opiera się na prostej zależności: MAM – DBAM.