Mamy zaszczyt poinformować, że po raz pierwszy w naszej szkole podczas Ceremonii zakończenia roku szkolnego 2022/2023, odbyło się uroczyste wręczenie nagród – Perły Królowej Jadwigi. Wyodrębniono nominacje w następujących kategoriach: Humanista, Matematyk, Przyrodnik, Poliglota, Społecznik, Artysta i Sportowiec. Tytuł ten przyznawany jest uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią z zajęć edukacyjnych, wzorową ocenę z zachowania, osiągali znaczące sukcesy w konkursach oraz aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i społecznym szkoły oraz na rzecz środowiska lokalnego.


Perłę Królowej Jadwigi w poszczególnych kategoriach otrzymali uczniowie:

 

Tytuł „Humanista” - Agata Adasiewicz Kl. 8E

Tytuł „Matematyk” - Jakub Małecki Kl. 8C

Tytuł „Przyrodnik” - Natalia Knura KL. 8B

Tytuł „Poliglota” - Aleksandra Misiak Kl. 8C

Tytuł „Społecznik” - Maja Matwiejczuk Kl. 8D

Tytuł “Artysta” - Marta Gołąbek Kl. 6B

Tytuł „Sportowiec” - Maciej Kogut Kl. 4A         Spośród nominowanych Kapituła przyznała również zaszczytny tytuł Perły Inter Pares, czyli Perły nad Perłami. Wyróżniony tą nagrodą został uczeń Jakub Małecki, Laureat „Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego”, uhonorowany tytułem Opolskiego Orła.

         Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!