Bardzo szybko rozpoczął się czas koncertowy dla naszych chórzystów. W sobotę 15 września 2018 nasz chór szkolny „Akolada” brał udział w koncercie „Dzieci dla niepodległej”, odbywającym się w ramach „Jarmarku franciszkańskiego”. W koncercie, na którym wykonywane były pieśni patriotyczne, wystąpiły chóry opolskich szkół oraz dzieci ze stowarzyszenia TRISO.