Uczniowie naszej szkoły (klasy 5d i 7a) zaangażowali się w akcję „BohaterOn – włącz historię”. W ramach lekcji wychowawczych najpierw przypomnieliśmy sobie wydarzenia związane z rokiem 1944. Następnie prześledziliśmy sylwetki Powstańców na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego i wybraliśmy osoby, do których zaadresowaliśmy kartki. Zadaniem uczniów było zainspirować się Bohaterem, poznać jego historię i napisać do/dla niego kilka słów.

        Dzięki tej akcji powstały piękne, wzruszające teksty. Uczniowie wykazali się niemałą wrażliwością i zainteresowaniem. Zrozumieli jak ważne mogą być takie inicjatywy, jak bardzo budujące dla ludzi, którzy byli w stanie poświęcić wszystko dla dobra swojego kraju, swojej Ojczyzny. Wierzymy, że doświadczenie zdobyte zarówno przez uczniów, jak i przez nauczycieli pozwoli nam kontynuować pamięć o pamięci.