AKCJA REKRUTACJA  
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

 2022/2023