W zwizku z odbywającym się w naszej szkole Tygodniem Bezpiecznego Internetu nauczyciele świetlicy podjęli wiele różnych inicjatyw. 24 lutego przeprowadzony został Świetlicowy Konkurs Plastyczny na najciekawszy plakat promujący bezpieczeństwo w sieci pt. „Dzieciaki Sieciaki, czyli dobre maniery w Internecie”. W konkursie wzięli udział uczniowie z II i III klas. Dzieci pracowały w zespołach dwu, trzy i czteroosobowych, wykazały się dużą kreatywnością, wiedzą oraz umiejętnością współpracy. Pokonkursowa wystawa plakatów, z ich edukacyjnymi przesłaniami, stanowi obiekt zainteresowania dla uczniów świetlicy oraz rodziców.