JADŁOSPIS

OD 1.03.2021 DO 5.03.2021

 

Poniedziałek

Zupa: Żurek
II danie: łazanki, napój

 

Wtorek

Zupa: Pejzanka
II danie: gulasz wieprzowy, kasza gryczana, buraczki, napój

 

Środa

Zupa: Grochowa
II danie: kluski na parze, polewa owocowa, napój

 

Czwartek

Zupa: Pieczarkowa
II danie: pieczeń w sosie, ziemniaki, surówka, napój

 

Piątek

Zupa: Grysikowa
II danie: pierogi ruskie ze śmietaną i cebulką, napój

 

Wszystkie dania są przygotowywane ze świeżych warzyw.
Nie korzystamy z wyrobów mrożonych.

 • zupa 250 ml
 • ziemniaki, kasza, ryż 100 g
 • mięsa, ryby 70 g
 • surówka 80 g
 • pierogi 5 szt
 • naleśniki 3 szt
 • napój 150 ml

 OPŁATA  ZA  OBIADY  :  Marzec 2021

CAŁY OBIAD  -  23 x 10,50 zł =    241,50 zł

II DANIE  -  23 x 9,50 zł =     218,50 zł

ZUPA - 23 x 3,50 zł =       80,50 zł


 

WPŁATY NA KONTO DO 28-go KAŻDEGO MIESIĄCA ZA MIESIĄC NASTĘPNY

 

NAZWA I NR RACHUNKU BANKOWEGO      

 P.P.U.H. Antex  Krzysztof Kozdrowski

06 1020 3668 0000 5602 0381 0504

WPŁATY TYLKO NA KONTO

 

OD  LUTEGO 2021  JEST  ZAINSTALOWANA  KASA  FISKALNA

 

KONTAKT TEL.  509 543 867

 

W opisie przelewu proszę podać:

 •  imię i nazwisko dziecka
 •  klasę  
 •  rodzaj posiłku ( C- cały obiad,  D- drugie danie,  Z- zupa )
 • miesiąc

przykład:  Jan Kowalski 2a C Styczeń

 


REGULAMIN STOŁÓWKI


 

 1. Wpłaty za obiady należy wnosić za cały miesiąc z góry zgodnie z harmonogramem.

 2. Opłaty będą pobierane wyłącznie w dni wyznaczone.

 3. Informacja o kwocie do zapłaty i godzinach przyjmowania wpłat na następny miesiąc jest wywieszona na tablicy szkolnej i na stronie www szkoły ok. 20 dnia każdego miesiąca.

 4. Wpłaty żywienie uczniów można dokonać przelewem do 28 dnia każdego miesiąca z wyłączeniem września/wpłaty wyłącznie w stołówce/

 5. Tytuł przelewu – miesiąc, nazwisko, imię, klasa, rodziaj posiłku /C-cały, D-drugie danie, Z-zupa/, Kowalski Jan 1a C

 6. Opłaty przelewem dotyczą tylko pełnych miesięcznych abonamentów.

 7. Opłata za posiłki gotówką zbierana będzie w trzech ostatnich dniach miesiąca.

 8. Abonament liczony jest od10 obiadów.

 9. Odpisowi podlegają tylko obiady zgłoszone z jednodniowym wyprzedzeniem .

 10. Obiad niepodlegający odpisowi /zgłoszony w dniu nieobecności/ jest do odbioru w stołówce.

 11. W przypadku planowanej nieobecności w szkole /wycieczka, kino, teatr/ nieobecność należy zgłosić 2 dni wcześniej.

 12. Wykup obiadu jednorazowego możliwy jest bezpośrednio w okienku stołówki.