1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

072 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Dzień ten rozpoczyna w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce, Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem. Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 2 kwietnia jest ogólnoświatowa akcja „Light It Up Blue" w Polsce pod hasłem „Na niebiesko dla autyzmu".
Nasza szkoła już po raz kolejny przystąpiła do tej akcji. W miesiącu kwietniu w klasach zostały przeprowadzone zajęcia przybliżające świat osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Uczniowie wykonywali plakaty, prace plastyczne oraz została przygotowana  gazetka informacyjna, z której rodzice mogli się dowiedzieć o instytucjach organizujących w  miesiącu kwietniu bezpłatne spotkania z ekspertami oraz gdzie w naszym mieście są instytucję zajmujące się terapią osób z autyzmem.
Jesteśmy szkołą, w której uczą się dzieci autystyczne, dlatego ten temat nie jest nam obcy.
- Nie bądź zielony w temacie autyzmu! - zachęca Bartek Topa - aktor, który 5 lat temu wziął udział w kampanii społecznej dotyczącej zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nasza społeczność szkolna dnia 03.04.2017r.  przestała być zielona w temacie autyzmu i „zaświeciła na niebiesko”(wszyscy ubrali się na niebiesko). W akcję włączyli się uczniowie i nauczyciele oraz dyrekcja. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Czytaj więcej...

Lekcje o niepełnosprawności

04W grudniu oraz styczniu w klasie 1a, 2a oraz 2b przeprowadzono lekcje poświęcone problemom niepełnosprawności. Poprzez czytanie uczniom ciekawych bajek psychoedukacyjnych, nasi najmłodsi uczniowie dowiedzieli się, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami, jednak każdy z nas jest na swój sposób wyjątkowy. Podczas zajęć wiele czasu poświęcono na  ciekawe zadania, rymowanki, kolorowanki oraz wspólne zabawy, które w naturalny sposób zainspirowały do rozmów na temat empatii, szacunku do odmienności, otwarcia na świat. Dzieci dowiedziały się również jakie są rodzaje niepełnosprawności, a także o barierach, które w życiu codziennym napotykają osoby nią dotknięte. Mamy nadzieję, że lekcje te będą jednym z kroków do zastąpienia słowa „tolerancja” słowem „akceptacja”.

Czytaj więcej...

Klasy integracyjne

klasy integracyjne w szkole - szansą dla wszystkich dzieci

„Każdy ma prawo do szczęścia
i swojego miejsca w społeczeństwie"
(M. Grzegorzewska)

Integracja jako nowa forma edukacji, jest ciągle otwartym wyzwaniem dla nauczycieli, dzieci i ich rodziców. Musimy wszyscy pamiętać, że każda istota ludzka jest na swój sposób utalentowana i niepowtarzalna, a udziałem wszystkich jest to samo człowieczeństwo.

W naszej szkole od roku szkolnego 2002/2003 funkcjonują klasy integracyjne. Stworzono w nich warunki do nauczania i wychowania dzieci zdrowych z dziećmi specjalnej troski.

Klasy integracyjne to:

 • nauka wrażliwości i wzajemnej akceptacji,
 • uczenia się i współdziałania w grupie, a nie rywalizacji,
 • wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • kształcenie kreatywności,
 • wspomaganie i wdrażanie do samodzielności oraz prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Kształcenie integracyjne wspomaga wykwalifikowana kadra specjalistów:

 • nauczyciele wspomagający,
 • psycholog,
 • pedagog,
 • logopeda,
 • nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
 • nauczyciel rewalidacji indywidualnej,
 • pielęgniarka szkolna.

Organizacja klasy integracyjnej:

 • Klasa liczy 15- 20 uczniów ( w tym 3 –5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ).
 • W klasie pracuje 2 nauczycieli posiadających specjalistyczne przygotowanie.
 • Uczymy w oparciu o tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego jak pozostałe klasy.
 • Program nauczania jest wzbogacony o innowacje pedagogiczne.
 • Na lekcjach pracujemy metodami aktywnymi ( drama, burza mózgów, śnieżna kula ).
 • Realizujemy programy:
 1. integrujące zespół klasowy,
 2. uczące akceptacji dla odmienności,
 3. przeciwdziałające agresji.
 • Realizujemy projekty edukacyjne.
 • Czynnie uczestniczymy w życiu szkoły oraz je współtworzymy.

Szkoła dysponuje:

 • windą zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych,
 • podjazdem dla wózków inwalidzkich, rozsuwanymi drzwiami
 • osobną łazienką przystosowaną dla osób na wózkach inwalidzkich
 • wygodnie i nowocześnie urządzonymi klasami specjalistycznymi gabinetami
 • (logopedycznym, rewalidacyjnym, psychologa, pedagoga )
 • w pełni wyposażoną salą do gimnastyki korekcyjnej
 • dwiema salami gimnastycznymi
 • gabinetem lekarsko- pielęgniarskim
 • świetlicą zapewniającą opiekę dzieciom niepełnosprawnym
 • biblioteką, pracowniami informatycznymi z dostępem do Internetu

Odpowiedzi Rodziców na pytanie w szkolnej ankiecie: Czy decyzja o zapisaniu dziecka do klasy integracyjnej była słuszna?"

 • „Tak, chcę aby moje drugie dziecko również chodziło od kl. pierwszej do klasy integracyjnej."
 • Była to decyzja świadoma, z której jesteśmy jako rodzice bardzo zadowoleni".
 • Po wielu rozmowach ze znajomymi, których dzieci uczęszczają do tego typu klas uznałam, że warto zapisać córkę do takiej klasy."
 • „Była to decyzja w pełni świadoma i całkowicie słuszna. Klasa spełniła moje oczekiwania."
 • „Uważam, że podjęłam słuszną decyzję". Mała, integracyjna klasa otwiera dziecko, wyzbywa kompleksów. Oczywiście zależy to w dużej mierze od nauczycieli. W przypadku klasy mojego syna, założenia i cele klasy integracyjnej zostały w pełni osiągnięte. Dzieci uczą się tolerancji. Mam nadzieję, że klasy te na zawsze wpiszą się w tradycję szkoły".

Tydzień Świadomości Dysleksji

11W pierwszych dniach listopada po raz kolejny obchodziliśmy Tydzień Świadomości Dysleksji, którego głównym celem było przybliżenie społeczności szkolnej problematyki związanej ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Z tej okazji w każdej sali lekcyjnej przygotowano gazetki ścienne zawierające podstawowe informacje na temat dysleksji oraz przedstawiające postaci sławnych osób z dysleksją. Konkurs na najciekawszą gazetkę wygrały klasy Ia i Vc.
W ramach Tygodnia Świadomości Dysleksji zorganizowano także konkurs pod hasłem „Dysleksja to nie problem”. Dla klas I-III był to konkurs plastyczny- portret sławnej osoby z dysleksją, zaś w klasach IV-VI konkurs literacki związany z tematem dysleksji, trudności szkolnych.

Czytaj więcej...

XVI Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych

068 września odbyły się w Opolu XVI Dni Osób Niepełnosprawnych. Jak czytamy w Nowej Trybunie Opolskiej we wrześniu, w symboliczny sposób przekazuje się władze miastem osobom niepełnosprawnym .
Nowe władze, to nowy program rządowy, w którym przewidziano w tym roku: Spartakiadę sportową, jarmark, prezentację prac plastycznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne, pokazy nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i punkty informacyjne instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.  Wszystko to mogliśmy oglądać na Placu Wolności .
Nie mogło tam zabraknąć uczniów naszej Szkoły. Wychowankowie klasy IV „a” i V „a” aktywnie uczestniczyli w tegorocznym święcie osób niepełnosprawnych. Szymon Cebula namalował dwa piękne obrazy, które wystawiono na licytację, a na scenie zaprezentowali się uczniowie klasy V, którzy w kolorowych strojach zatańczyli sambę. Obok naszych uczniów wystąpiły również Amazonki z fundacji Pruszków oraz 17-letni chłopak – wielki fan zespołu Ich Troje. To jego występ wzbudził wśród widowni wiele pozytywnych emocji. Śpiewając znane utwory Michała Wiśniewskiego porwał wszystkich do tańca. Koncert udał się, a pokaz opolskich talentów utkwił nam w pamięci na długo.
Gdy mieszkańcy Opola świetnie bawili się na Placu Wolności, część widzów przeniosła się na boisko przy PSP 21, by uczestniczyć w Spartakiadzie. Naszą szkołę w zawodach reprezentowali  uczniowie klasy IV „a”. Bawili się przy tym bardzo dobrze. Ich zdaniem konkurencje były ciekawe ( m.in. rzuty piłką do kosza, odbijanie piłeczki w czasie 30 sekund, tor przeszkód, strzały do bramki). Uczestnicy zabawy otrzymali dyplomy i złote medale.
Z uśmiechem na twarzach wrócili wszyscy do szkoły.

Czytaj więcej...

800 lat opola

Nasze sukcesy

logo Erasmus

Blog SKO

sko2

e_dziennik

baner vulcan 1

BIP

bip logo pomn1 grad