Procedury bezpieczeństwa w stanie zagrożenia – model A

                     Zał. 1a_Organizacja pracy swietlicy_PSP15
                     Zał. 1b_Regulamin stołówki _PSP15
                     Zał. 1c_Regulamin biblioteki szkolnej_PSP15
                     Zał. 1d_ Regulamin przerw_PSP15
                     Schemat organizacji pracy PSP 15
 

Organizacja zdalnego nauczania - model B i C