KOMUNIKAT
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 15
im. KRÓLOWEJ JADWIGI w OPOLU

 

 

Szanowni Rodzice!

            W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły i ich rodzin, w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola i w porozumieniu z organem prowadzącym Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi  w Opolu

 
zawiesza
zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze
na okres od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. włącznie.
 

W tym czasie szkoła będzie zamknięta, a dzieci pozostają w domach pod Państwa opieką.

            Ponadto informuję, że rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (art. 41 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz. U. z 2020 poz. 374). Na stronie ZUS znajduje się druk oświadczenia o dodatkowym zasiłku opiekuńczym:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033

            Proszę o śledzenie strony internetowej szkoły oraz wiadomości w e-dzienniku.

 

 

Alicja Trojak
dyrektor szkoły