Nasi uczniowie z klas 7c i 8b podczas lekcji biologii brali udział w warsztatach recyklingowych przeprowadzonych w naszej szkole przez Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja”. Tematem przewodnim było wprowadzenie niebieskiego pojemnika, czyli segregacja odpadów z papieru i tektury. Ciekawe zajęcia edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami zostały podsumowane grą z mobilnym kołem fortuny, a uczniowie otrzymały w nagrodę różnego rodzaju gadżety edukacyjne: szkoła tester baterii i zgniatarkę butelek PET.

     Więcej informacji na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Opola można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.smieciopolis.opole.pl