Podczas zabawy andrzejkowej w świetlicy dzieciom na początku została przybliżona tradycja ich obchodzenia.Później uczniowie uczestniczyli we wróżbach takich jak: „wędrówka butów”, „wróżba kwiatowa”, „jakie imię będzie miał mój luby/luba” czy „kim będę z zawodu w przyszłości?”. Andrzejki zakończyły się wspólną zabawą taneczną.