Dnia 28.11.2023 r. w świetlicy szkolnej odbyło się Pasowanie na Świetliczaka. Dzieci oprócz znajomości regulaminu musiały się wykazać umiejętnościami w rozwiązywaniu krzyżówek i rebusów.
     Potem odbyła się konkurencja sportowa, którą pierwszoklasiści zdali bez problemu. Po zaśpiewaniu hymnu wraz z dziewczynkami z 3 klasy i powtórzeniu roty ślubowania dzieci podpisały regulamin, który będą respektować. Następne otrzymały pamiątkowe medale.
     Po zakończeniu uroczystości na wszystkich uczestników czekała słodka niespodzianka.