W piątek 24 maja w sali nr 5 uczniowie klasy 1a wyruszyli w letnią podróż, rysując w grupach skojarzenia związane z latem.
     Wcześniej jednak wysłuchali wiersza M. Przewoźniaka pt. ,,Głupawki” i wyszukali w tekście wakacyjne pułapki. Podsumowanie zajęć skoncentrowane było wokół wypełniania „Drzewka marzeń” wyobrażeniami dzieci, wskutek czego powstały malunki na kwiatkach, chmurkach i słoneczkach.
     Pracę grupową i indywidualną dzieci oceńcie sami.