Szczęście przemija, jak dym ginie.
Nikną ułudy mgliste kraje.
Rzeczywistością jest jedynie
To, co po wszystkim pozostaje.

(L.Staff "Rzeczywistość")

 

      Minione lata naszej szkoły - tak się złożyło - osadzone były w okresach wielu doniosłych, brzemiennych także w skutki edukacyjne, przemian społeczno - politycznych w kraju, w regionie i w samym Opolu, są więc jej dzieje ściśle związane ze współczesnością i jej skomplikowanym rytmem.
W latach 70-tych XX wieku intensywnie rozbudowujące się Opole poszerzyło swoje granice, zwłaszcza o nowe dzielnice mieszkaniowe. To wtedy powstało m.in. osiedle "Malinka". I jak to zwykle bywa, zamieszkały w nim młode rodziny z dziećmi. Rychło więc okazało się, że jedyna działająca w pobliżu osiedla szkołą podstawowa (PSP nr 18) nie będzie w stanie przyjąć wszystkich dzieci. Natomiast dojazdy uczniów do innych szkół w naszym mieście nie wchodziło w rachubę - ze względu na znaczne uciążliwości tak dla nich (zwłaszcza najmłodszych), jak i rodziców.
W ten sposób powstała naturalna potrzeba powołania do życia nowej placówki oświatowej. Początkowo zamierzono wybudować na osiedlu odpowiednio dużą szkołę podstawową. Jednak jej oddanie do użytku publicznego mogłoby nastąpić dopiero po kilku latach, a problem był pilny. Dlatego zdecydowano się nowej placówki w istniejącym już obiekcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ul. Małopolskiej 20. Właścicielem budynku było Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2, od którego dla potrzeb nowej Szkoły Podstawowej nr 15 wydzierżawiono II piętro. I tam też 1 września 1982 roku p oraz pierwszy przyszły dzieci.
Zorganizowanie placówki i zarządzanie nią powierzono mgr Teresie Zalewskiej, która funkcję dyrektora szkoła pełniła do roku 2004.
Początkowo, w pierwszym roku istnienie, szkoła posiadała jedynie cztery oddziały klas1-3 i dwa oddziały klas "0". Toteż do roku szkolnego 1989/90 absolwenci klas trzecich musieli kontynuować naukę w innych opolskich szkołach.
W następnych latach szkołą stale się rozwijała, a dydaktycznemu rozwojowi placówki towarzyszył rozwój bazy materialnej. Dzięki porozumieniu Kuratorium z właścicielem obiektu uzyskano wiele nowych pomieszczeń i poszerzono bazę sportowo - rekreacyjną. I to właśnie polepszenie warunków pracy umożliwiło zmianę stopnia organizacyjnego szkoły, czego też wymagała sytuacja demograficzna tej części miasta, gdyż osiedle się rozbudowało, a tym samym przybyło dzieci, które musiały podjąć naukę. Począwszy od roku szkolnego 1990/91 - po uzyskaniu zgody Kuratorium Oświaty i Wychowania - utworzono klasę czwartą, co oznaczało, że następny rok nauki uczniowie mogli kontynuować na miejscu. Zauważalnie dobre efekty pracy pedagogicznej młodej szkoły dały podstawę do wydania w dniu 26 czerwca 1991 roku decyzji, w myśl której Szkoła Podstawowa nr 15 weszła na stałe w skład sieci szkół Opola. W 1992 roku budynek stał się własnością szkoły i od tej chwili uczniowie mogli kontynuować naukę w PSP nr 15 do klasy ósmej włącznie.

Warto wspomnieć, że w ciągu kilkunastu lat nasza szkołą rozwinęła się z malej placówki w jedną z największych opolskich szkół - z liczbą dochodzącą do tysiąca.