Dyrektor PSP nr 15 w Opolu serdecznie zaprasza rodziców uczniów przyszłych klas 1 w roku szkolnym 2022/2023 na spotkanie organizacyjne 14 czerwca 2022 r. o godzinie 17.00 w świetlicy szkolnej.
 
                                                                                                                                                      Alicja Trojak
Dyrektor Szkoły