Szanowni Rodzice,
od 3 lipca 2024 roku będzie możliwość wnioskowania o wgląd do egzaminów dziecka  w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Każdy rodzic może wystąpić z wnioskiem o wgląd do egzaminu dziecka, a potem z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, jeżeli zaistnieją wątpliwości, czy punkty zostały przyznane właściwie.
Potrzebne informacje znajdą Państwo na stronie OKE Wrocław:      
 

                     https://oke.wroc.pl/egzamin-osmoklasisty/wglad-do-prac-egzaminacyjnych-2/