1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Doskonalenie techniki prowadzenia piłki

 

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Temat: MPN. Doskonalenie techniki prowadzenia piłki PN i LN.

Cele główne:
•    Doskonalenie poznanych elementów technicznych gry,
•    Kształtowanie podstawowych zdolności motorycznych (szybkości, wytrzymałości, koordynacji ruchowej),
•    Rozwijanie współpracy i integracji w grupie.


Miejsce zajęć:
boisko szkolne
Czas trwania:
45min
Prowadzący:
Andrzej Buczny
Liczba uczniów:
16

Organizacja lekcji:
Przygotowanie środków dydaktycznych, sprawdzenie obecności, podanie tematu i celu lekcji, sprawdzenie gotowości uczniów do lekcji.

Rozgrzewka:
Zabawa ożywiająca - „Wodorosty”
- krążenia RR w tył,
- skipy A, B, C, krok odstawno-dostawny, krok skrzyżny
- bieg w podporze przodem, tyłem
- krążenia tułowia, skłony tułowia w przód, skrętoskłony, kołyska przodem i tyłem
- w leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę.

Cześć główna:
1) Zabawa – „Murarz piłkarski”
2) „Piłkarski tor przeszkód” - klasę dzielimy na dwie drużyny, na sygnał prowadzącego zawodnicy pokonując przeszkody muszą znaleźć się po drugiej stronie wyznaczonego pola.
- przełożenie obręczy,
- bieg po drabince koordynacyjne i przeskoki z odbicia obunóżj,
- przełożenie obręczy,
- dotknięcie piłki podeszwą PN i LN,
- dotknięcie piłki głową,
- uderzenie piłki do bramki,
- bieg slalomem.
3) Zabawa „Ogniste kule”- klasa podzielona jest na dwie drużyny. Jedna drużyna ustawiona w wyznaczonych miejscach wykonuje podania oburącz po ziemi ognistymi kulami (duże piłki gumowe). Druga drużyna prowadząc piłkę nogą unika zetknięcia z ognistą kulą. Wygrywa drużyna, która przeprowadzi więcej piłek na drugą stronę wyznaczonego pola.
4) Zabawa „Wyścig węża” ustawienie drużyn jak na rys.

wf scenariusz

Cześć końcowa:
1) Zabawa „Minutka”.
2) Omówienie zajęć, rozmowa z uczennicami na temat wrażeń i odczuć po zajęciach. Uporządkowanie sprzętu, pożegnanie, higiena osobista.

 

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Temat: MPN. Doskonalenie techniki prowadzenia piłki PN i LN.

Cele główne:
•    Doskonalenie poznanych elementów technicznych gry,
•    Kształtowanie podstawowych zdolności motorycznych (szybkości, wytrzymałości, koordynacji ruchowej),
•    Rozwijanie współpracy i integracji w grupie.


Miejsce zajęć:
boisko szkolne
Czas trwania:
45min
Prowadzący:
Andrzej Buczny
Liczba uczniów:
16

Organizacja lekcji:
Przygotowanie środków dydaktycznych, sprawdzenie obecności, podanie tematu i celu lekcji, sprawdzenie gotowości uczniów do lekcji.

Rozgrzewka:
Zabawa ożywiająca - „Wodorosty”
- krążenia RR w tył,
- skipy A, B, C, krok odstawno-dostawny, krok skrzyżny
- bieg w podporze przodem, tyłem
- krążenia tułowia, skłony tułowia w przód, skrętoskłony, kołyska przodem i tyłem
- w leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę.
Cześć główna:

1) Zabawa – „Murarz piłkarski”
2) „Piłkarski tor przeszkód” - klasę dzielimy na dwie drużyny, na sygnał prowadzącego zawodnicy pokonując przeszkody muszą znaleźć się po drugiej stronie wyznaczonego pola.
- przełożenie obręczy,
- bieg po drabince koordynacyjne i przeskoki z odbicia obunóżj,
- przełożenie obręczy,
- dotknięcie piłki podeszwą PN i LN,
- dotknięcie piłki głową,
- uderzenie piłki do bramki,
- bieg slalomem.
3) Zabawa „Ogniste kule”- klasa podzielona jest na dwie drużyny. Jedna drużyna ustawiona w wyznaczonych miejscach wykonuje podania oburącz po ziemi ognistymi kulami (duże piłki gumowe). Druga drużyna prowadząc piłkę nogą unika zetknięcia z ognistą kulą. Wygrywa drużyna, która przeprowadzi więcej piłek na drugą stronę wyznaczonego pola.
4) Zabawa „Wyścig węża” ustawienie drużyn jak na rys.

Cześć końcowa:
1)    Zabawa „Minutka”.
2)    Omówienie zajęć, rozmowa z uczennicami na temat wrażeń i odczuć po zajęciach. Uporządkowanie sprzętu, pożegnanie, higiena osobista.


Pilates - ćwiczenia kształtujące postawę ciała, stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego, nerwowego

 

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Temat: Pilates- ćwiczenia kształtujące postawę ciała, stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego, nerwowego.

Cele główne:
- Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
- Wzmacnianie mięśni głębokich ciała
- Umiejętność poprawnego oddychania

Miejsce zajęć:
Sala gimnastyczna
Czas trwania:
45min
Prowadząca:
Katarzyna Dubiel

Organizacja lekcji:
Przygotowanie sprzętu grającego, wybranie muzyki relaksacyjnej, ułożenie mat do ćwiczeń, podanie tematu i celu lekcji, sprawdzenie gotowości uczniów do lekcji.

Część wstępna:
Ćwiczenia oddechowe, mobilizacja kręgosłupa, rozciągnięcie mięśni klatki piersiowej oraz pleców, krążenia rąk.

Cześć główna:

  • Ćwiczenia równoważne - wykonywane raz na P raz na L nodze, połączone z ruchem rąk, wzmacniające mięśnie przykręgosłupowe.
  • Wzmacnianie mięśni pośladków. W klęku podpartym z zachowaniem neutralnego kręgosłupa, unoszenie jednej nogi w górę.
  • „Pies z głową w dół” – podpór na stopach i dłoniach z biodrami w górze. Próba sprostowania kolan i kręgosłupa. Rozciąganie mięśni nóg oraz wzmacnianie obręczy barkowej
  • Wzmacnianie mięśni pleców. W leżeniu na brzuchu, unoszenie klatki piersiowej, stopy na podłodze.
  • „Deska” – podpór na dłoniach i stopach z wyprostowanymi biodrami. Wzmacnianie mięśni pleców, brzucha, rąk oraz pośladków.
  • Wzmacnianie mięsni brzucha. W leżeniu na plecach skłony tułowia ze stopami  na podłodze i zgiętymi kolanami oraz boczne skłony tułowia z nogami uniesionymi do góry.
  • Ćwiczenia rozciągające grupy mięśniowe, które były wzmacnianie podczas zajęć.
  • W siadzie prostym, rozkrocznym, w leżeniu na brzuchu.

Cześć końcowa:
Kilka minut relaksu w leżeniu na plecach z zamkniętymi oczami, rozluźnianie mięśni oraz orientacja na prawidłowy oddech.
Omówienie zajęć, rozmowa z uczennicami na temat wrażeń i odczuć po zajęciach. Uporządkowanie sprzętu, pożegnanie.