1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Międzynarodowe działania związane z uczeniem się/nauczaniem / szkoleniami w Finlandii

021W dniach 23.01.2017r. -27.01. 2017r. dwoje nauczycieli naszej szkoły oraz przedstawiciele szkół partnerskich z Finlandii, Estonii, Włoch i Słowenii uczestniczyło w Międzynarodowych działaniach związanych z uczeniem się /nauczaniem / szkoleniami odbywających się w szkole (Kautuaan Koulu) w Eurze, w Finlandii.
Głównym celem Międzynarodowych działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/ szkoleniami w Finlandii było dzielenie się doświadczeniami, przykładami dobrej praktyki podczas obserwacji lekcji w ramach job shadowing, monitorowanie, w jaki sposób wykorzystuje się technologie komputerowo- informacyjne na zajęciach, poznanie narzędzi i metod, które każdy kraj partnerski mógłby zastosować w swojej szkole, zapoznanie się z fińskim systemem edukacji. Czerpanie z dobrej praktyki fińskiej szkoły jest bardzo ważne, ponieważ uczniowie tego kraju osiągają najlepsze wyniki w nauce w Europie, co potwierdzają międzynarodowe testy (PISA) służące porównywaniu osiągnięć edukacyjnych w poszczególnych krajach.

Szkoła w Eurze liczy około 300 uczniów, uczęszczających do klas 1-6, i około 30 nauczycieli.  Uczniowie wszystkie przerwy (każda po 15 min), niezależnie od pogody, spędzają na dworze, korzystają z szatni umiejscowionych na korytarzu, przy swojej sali. Na terenie szkoły znajduje się boisko i lodowisko. Kauutuan Koulu posiada sprzęty do uprawiania sportów zimowych (narty, łyżwy, sprzęt do hokeja, sanki).           
W każdy piątek jedna klasa przygotowuje krótki występ dla wszystkich uczniów szkoły, np. piosenkę, sketch, wierszyki, prezentacje. Klasa występująca zmienia się co tydzień. Pierwszego dnia wizyty, w poniedziałek rano, spotkaliśmy się z uczniami, którzy odprowadzili nas do szkoły. Uczniowie przeważnie jeżdżą do szkoły rowerem nawet wtedy, gdy jest śnieżnie. Nie zdają na kartę rowerową tak jak polscy uczniowie. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele zapoznają uczniów z zasadami bezpieczeństwa na drodze.
Zostaliśmy ciepło przywitani przez uczniów, grono pedagogiczne i dyrektora szkoły. Uczniowie z klubu europejskiego oprowadzili nas po szkole, następnie zostaliśmy zaproszeni na salę gimnastyczną, aby obejrzeć przygotowany przez uczniów program artystyczny o okolicznym jeziorze. Po przedstawieniu mieliśmy możliwość obserwowania, w jaki sposób nauczyciele pracują z uczniami, jakie metody nauczania stosują na lekcjach, z jakiego sprzętu TIK korzystają. Mogliśmy swobodnie poruszać się po szkole i odwiedzać różne klasy. Monitorowaliśmy zajęcia plastyczne z młodszymi uczniami, edukację matematyczną, lekcję języka angielskiego, lekcję muzyki, lekcję matematyki z młodszymi uczniami, lekcję historii i zajęcia techniczne. W trakcie wizyty w szkole w Eurze mieliśmy okazje obserwować również zajęcia nauki jazdy na łyżwach na szkolnym lodowisku w ramach lekcji wF-u, lekcje języka angielskiego. Zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w wyścigach z wykorzystaniem sprzętu zimowego na terenie przed szkołą.

Każda klasa wyposażona jest w projektor i wizualizer (document camera), które używane są prawie na każdej lekcji. W niektórych klasach jest dostęp do komputera, uczniowie mogą również korzystać z kilku dostępnych tabletów podczas lekcji (często wykorzystywane są podczas nauki języków obcych). W fińskiej szkole kładzie się nacisk na zajęcia praktyczne, np. szycie, zajęcia techniczne, nauka gotowania. Klasa do zajęć technicznych wyposażona jest w specjalne stoły, narzędzia i maszyny stolarskie.  Podczas obserwacji zajęć mieliśmy okazje wymienić się doświadczeniami z fińskimi nauczycielami.
W trakcie wizyty odwiedziliśmy szkołę w Raumie. Jest to duża placówka, do której uczęszczają uczniowie od klasy 1 do 9. Mieliśmy okazję zwiedzić szkołę oraz obserwować lekcje, podczas których nauczyciele i uczniowie korzystali z różnych narzędzi TIK. Uczestniczyliśmy w lekcji przyrody, prowadzonej w języku angielskim z wykorzystaniem tabletów. Każdy z uczniów był wyposażony w to urządzenie i wykonywał na nim zadania dotyczące stref klimatycznych. Zaobserwowaliśmy, w jaki sposób to urządzenie może być przydatne do pracy z uczniami. Ponadto mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach języka angielskiego i przyrody, muzyki.  Podczas lekcji muzyki nauczyciel wyświetlał zapis nutowy na ekranie, uczniowie korzystali z instrumentów muzycznych (gitar) ćwicząc piosenkę, następnie przenieśli się na scenę, gdzie wykonali ją z użyciem sprzętu audio.
26 stycznia uczestniczyliśmy w szkoleniu, prowadzonym przez nauczyciela informatyki ze szkoły w Eurze, dotyczącym tworzenia „Stop Motion Movie” w związku z planowanym zadaniem projektowym polegającym na przygotowaniu filmiku o przygodach maskotki projektu pszczółki Bee-C. Podczas warsztatów dowiedzieliśmy, z jakich aplikacji i sprzętu można skorzystać w celu nagrania animacji oraz stworzyliśmy swój własny filmik techniką „Stop motion movie” korzystając z tabletów. W godzinach popołudniowych pojechaliśmy do Turku, aby zwiedzić bardzo nowoczesne muzeum „Aboa vetus & Ars Nova”.
W piątek, 27 stycznia, odwiedziliśmy, odbywające się Helsinkach targi edukacyjne „The Educa Fair”. Podczas targów mieliśmy okazję poszerzyć wiedzę o fińskim systemie edukacji, porozmawiać z przedstawicielami różnych fińskich szkół i instytucji. Dzięki prezentacji na targach różnego rodzaju sprzętu, dowiedzieć się, jakie nowoczesne rozwiązania technologiczne można wykorzystać w pracy z uczniami w różnych typach szkół, poszerzyć wiedzę o dostępnych na europejskim rynku ciekawych materiałach edukacyjnych.800 lat opola

Nasze sukcesy

logo Erasmus

Blog SKO

sko2

e_dziennik

baner vulcan 1

Partnerzy

bilingual future logo placowka partnerska PLYHE partner merytoryczny logo 2017

BIP

bip logo pomn1 grad