1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Võru, w Estonii

17

                   W dniach 02.06.2018r.-06.06.2018r. dwoje nauczycieli naszej szkoły oraz przedstawiciele szkół partnerskich z Finlandii, Estonii, Włoch i Słowenii uczestniczyło w ostatnim już Międzynarodowym spotkaniu projektowym zorganizowanym w ramach projektu „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC” programu Erasmus plus. Spotkanie odbyło się w szkole partnerskiej koordynującej projekt - Kreutzwaldi Kool w Voru, w Estonii. Podczas spotkania dokonano ewaluacji działań projektowych, omówiono zadania zrealizowane w trakcie trwania trzyletniego projektu, przeanalizowano oś czasu dotycząca historii komunikacji stworzoną w programie Sutori oraz podsumowano zadania eTwinning opublikowane na platformie Twinspace.

Czytaj więcej...

„Uczniowie prezentują swoją pracę z narzędziami TIK na różnych przedmiotach”

18

(”Students present their works with ICT in different subjects”)

     W ramach realizacji zadań projektu „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC” uczniowie podczas lekcji przedmiotowych poznali różnorodne narzędzia TIK i sposoby ich wykorzystania w procesie uczenia się. Używając narzędzi takich jak: komputery, tablety, tablica multimedialna, projektor, roboty Mio Clementoni, roboty LOFI, Ozoboty, smartfony w połączeniu z odpowiednimi aplikacjami edukacyjnymi i oprogramowaniem mogli stworzyć ciekawe prace projektowe. Posługując się nowoczesnymi technologiami uczniowie ćwiczyli umiejętność pracy w grupach, w zależności od rodzaju zadania efektywnie badali dane zagadnienie lub powtarzali materiał z lekcji, rozwijali zdolność logicznego myślenia, nabierali kwalifikacji związanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii oraz rozwijali kompetencje kluczowe.  

Czytaj więcej...

„Uczniowie prezentują ulubione aplikacje w procesie edukacji”

 

„Uczniowie prezentują ulubione aplikacje w procesie edukacji”

(„Students present their favourite apps in education”)

W ramach realizacji projektu „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC” programu Erasmus + uczniowie mieli okazję poznać na lekcjach różnych przedmiotów wiele aplikacji komputerowych                 i programów wspierających proces uczenia się. Dzięki ich wykorzystaniu na zajęciach uczniowie zwiększali swoje kompetencje z zakresu właściwego korzystania z narzędzi TIK, które nie tylko mogą służyć zabawie, ale także pomóc w nauce. Wspomagając się aplikacjami podczas lekcji i realizując zadanie: eTwinning „Students present their favourite apps in education”, uczniowie rozwijali kompetencje kluczowe, kształcili swoją kreatywność i zdolność logicznego myślenia, a także umiejętność współpracy z rówieśnikami.

Czytaj więcej...

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Miklavẑ na Dravskem polju, w Słowenii

20

  Już po raz drugi, od 10 do 14 lutego 2018r., w ramach realizacji projektu Programu Erasmus+ pt. „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC”, nauczycielki
 PSP 15 odwiedziły partnerską szkołę podstawową w Miklavẑ, niedaleko Mariboru
 w Słowenii. Razem z nauczycielami z zaprzyjaźnionych szkół z Włoch, Estonii
i Finlandii wzięły udział w spotkaniach dotyczących realizacji i ewaluacji bieżących zadań projektowych.

Czytaj więcej...

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Eurze, w Finlandii

167

  Na początku grudnia 2017 (02.12.-06.12) dwoje nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w Międzynarodowym spotkaniu projektowym w Finlandii, w szkole Kauttuan koulu, w Eurze. Uczestniczyli w nim również nauczyciele ze Słowenii, Estonii, Finlandii i Włoch. Głównym celem spotkania było omówienie zrealizowanych zadań oraz zaplanowanie działań projektowych na rok szkolny 2017/2018, a także obserwacja lekcji pod kątem użycia TIK w pracy z uczniami oraz udział w szkolnych uroczystościach z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Finlandię.

Czytaj więcej...

Wizyta We Włoszech

1

                  W ramach realizacji projektu „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC” programu Erasmus plus nauczyciele naszej szkoły odwiedzili szkołę podstawową w miejscowości  Bettola we Włoszech. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele ze szkół: ze Słowenii, Polski, Estonii, Finlandii, Włoch oraz Łotwy. Nadrzędnym  celem spotkania była ewaluacja zadań projektowych, takich jak:  analiza wyników ankiety dotyczącej stosowania nowoczesnych środków technologii i komunikacji, stworzenie przez uczniów osi czasu opisującej osiągnięcia cywilizacyjne z zakresu sposobów komunikacji oraz omówienie szczegółów pracy nad powstaniem „Stop motion movie”, którego  głównym tematem będą przygody z podróży po krajach partnerskich maskotki projektu. Nauczyciele  wymieniali się doświadczeniami  dotyczącymi  różnorodnych form i metod pracy. Oprócz wizyty w szkole partnerskiej, uczestnicy spotkania odwiedzili również szkołę średnią  w miejscowości Raineri. Marcora High Institut to zespół szkół, w których uczniowie poznają i rozwijają praktyczne umiejętności związane z przyszłym zawodem. Mieliśmy tam  okazję uczestniczyć w zajęciach kulinarnych, turystycznych i  hotelarskich oraz zwiedziliśmy laboratoria, hodowlę zwierząt i roślin. W szkole podstawowej w Vigolzone uczniowie przywitali nas koncertem, na którym zaprezentowali grę na flecie, śpiew i taniec. Gospodarze pokazali nam również miejscowość Picenza, gdzie mogliśmy podziwiać  romański kościół z XIII wieku, a w nim prace samego Geurcino – malarza, rysownika i teoretyka sztuki z XVI wieku.

Czytaj więcej...

Międzynarodowe działania związane z uczeniem się/nauczaniem / szkoleniami w Finlandii

021W dniach 23.01.2017r. -27.01. 2017r. dwoje nauczycieli naszej szkoły oraz przedstawiciele szkół partnerskich z Finlandii, Estonii, Włoch i Słowenii uczestniczyło w Międzynarodowych działaniach związanych z uczeniem się /nauczaniem / szkoleniami odbywających się w szkole (Kautuaan Koulu) w Eurze, w Finlandii.
Głównym celem Międzynarodowych działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/ szkoleniami w Finlandii było dzielenie się doświadczeniami, przykładami dobrej praktyki podczas obserwacji lekcji w ramach job shadowing, monitorowanie, w jaki sposób wykorzystuje się technologie komputerowo- informacyjne na zajęciach, poznanie narzędzi i metod, które każdy kraj partnerski mógłby zastosować w swojej szkole, zapoznanie się z fińskim systemem edukacji. Czerpanie z dobrej praktyki fińskiej szkoły jest bardzo ważne, ponieważ uczniowie tego kraju osiągają najlepsze wyniki w nauce w Europie, co potwierdzają międzynarodowe testy (PISA) służące porównywaniu osiągnięć edukacyjnych w poszczególnych krajach.

Czytaj więcej...

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Miklavž na Dravskem polju, w Słowenii

026W dniach od 5 do 9 października nauczyciele naszej szkoły, w ramach realizacji projektu „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC” programu Erasmus plus, odwiedzili szkołę podstawową w Miklavẑ na Dravskem polju (okolice Mariboru) w Słowenii.
W spotkaniu wzięli udział nauczyciele ze Słowenii, Polski, Estonii, Finlandii i Włoch. Głównym celem spotkania była ewaluacja ankiet uczniów i nauczycieli, dotyczących stosowania nowoczesnych środków technologii i komunikacji, omówienie zrealizowanych zadań oraz zaplanowanie działań projektowych w roku szkolnym 2016/2017.
Uczniowie powitali nas przedstawieniem w języku słoweńskim i angielskim, opowiadającym o przygodach maskotki projektu-pszczółki Bee-C podczas wizyt w krajach partnerskich. Występy poszczególnych klas wzbogacono układami tanecznymi do fragmentów piosenek Eurowizji, zaprezentowanymi przez 6 i 7-letnich uczniów klasy pierwszej. Zostaliśmy oprowadzeni po szkole, a także po miejscowości. Odwiedziliśmy z uczniami gospodarstwo pszczelarza.

Czytaj więcej...

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Opolu

31W dniach 18-22 maja w naszej szkole odbyła się wizyta nauczycieli z Estonii, Włoch, Słowenii, Finlandii w ramach realizacji projektu „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC” programu Erasmus plus. Głównym celem wizyty była ewaluacja zadań projektowych zaplanowanych na ten rok szkolny. Podczas spotkania nauczyciele szkół partnerskich mieli okazję zapoznać się z polskim systemem edukacji, zaobserwować, w jaki sposób korzysta się w naszej szkole z nowoczesnej technologii. W czwartek 19 maja uczniowie, aby powitać gości, przygotowali przedstawienie o krajach europejskich pt. „Szukamy marynarzy” w języku polskim i języku mniejszości niemieckiej. W trakcie swojego występu zaprezentowali tradycyjne tańce europejskie, w tym polskiego krakowiaka, trojaka, hiszpańskie tango, grecką zorbę oraz taniec turecki. Po występie nauczyciele zwiedzili szkołę w towarzystwie reprezentacji uczniów. Mogli obejrzeć sale, w których odbywały się zajęcia lekcyjne, odwiedzić bibliotekę szkolną, wymienić doświadczenia z nauczycielami różnych przedmiotów, obejrzeć podręczniki uczniów oraz zobaczyć, z jakiego sprzętu komputerowego korzystają nauczyciele i uczniowie na zajęciach. Wysłuchali piosenki przygotowanej przez klasę 2a w j. angielskim, polskim, niemieckim i hiszpańskim. Następnie uczestniczyli w trzech lekcjach pokazowych przygotowanych przez polskich nauczycieli, aby mogli zobaczyć, w jaki sposób nasi nauczyciele wykorzystują nowoczesną technologię w pracy z uczniami oraz jakie stosują metody aktywizujące uczniów.

Czytaj więcej...