Zapraszamy na pięciodniowy turnus dla dzieci klas I – VI, pozostających w domu podczas ferii zimowych. Turnus odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu przy ul. Katowickiej 35 

W programie półkolonii są m.in.: wyjście do kina, zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz wycieczka autokarowa.

 

Terminy turnusu: 1. turnus: 17-21 lutego

 

Udział w półkolonii jest odpłatny. 5-dniowy turnus kosztuje 280 zł. W cenie: drugie śniadanie, obiad, bilety wstępu, przejazdy autokarowe, ubezpieczenie, opieka pedagogiczna.

Szczegółowy program zamieszczony jest po adresem  http://mos.opole.pl/?p=14816