Wpłaty na SKO  w roku szkolnym 2019/2020 można dokonywać  zawsze w poniedziałki po 5 lekcji (12.35) w  sali 13

Krystyna Kawa – opiekun SKO