22.05.2019 roku chór szkolny „Akolada” wziął udział w konkursie organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. Były to 9. Wojewódzkie Konfrontacje Muzyczne. Konkurencja była na bardzo wysokim poziomie, ale udało nam się wyśpiewać wyróżnienie. Czeka nas jeszcze praca, aby w przyszłym roku sięgnąć po nagrodę i nie poddajemy się smile