Szanowni Rodzice,

od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania nauczyciele zatrudnieni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu zapowiedzieli podjęcie akcji protestacyjnej poprzez udział w strajku. Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo licznego przystąpienia nauczycieli do strajku, jako Dyrektor Szkoły, nie będę w stanie zorganizować zastępstw, a lekcje nie będą mogły się odbywać. Jeżeli faktycznie dojdzie do zapowiadanej akcji protestacyjnej, to doprowadzi ona do zakłócenia właściwego toku pracy szkoły, a przede wszystkim uniemożliwi realizację procesu dydaktycznego i wychowawczego uczniów.

Przed szkołą powstanie bardzo duże wyzwanie, aby zapewnić właściwą opiekę wszystkim dzieciom, których dobro i bezpieczeństwo niewątpliwie należy chronić. Jednak w obecnie rysującej się sytuacji, wypełnienie tego obowiązku będzie niewątpliwie zadaniem wysoce utrudnionym.

W obawie o problemy w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, uczniom naszej szkoły, zwracam się do Rodziców o zrozumienie zaistniałej lub mogącej zaistnieć sytuacji.

Bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły jest dla nas wartością nadrzędną, dlatego też współpraca Dyrektora Szkoły i Rodziców jest konieczna w trosce o dzieci. O tę współpracę bardzo Państwa proszę.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość ubiegania się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci do 8 roku życia w liczbie do 60 dni, jednakże ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest niezależne od szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego można znaleźć na stronie https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/zasilek-opiekunczy-na-opieke-nad-zdrowym-dzieckiem-w-wieku-do-8-lat oraz  https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy.

Podczas strajku pozostaję do Państwa dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny, osobisty i przez e-dziennik.

Szczególnie w stałym kontakcie będę z rodzicami uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, gdyż przedłużający się strajk zagrozi organizacji egzaminu.

Wyrażam głęboką nadzieję, że związki zawodowe porozumieją się ze stroną rządową i obecnie trudna sytuacja zostanie w porę zażegnana.

                                                                                                                       Z wyrazami szacunku
                                                                                                                                         Alicja Trojak
                                                                                                                                         dyrektor szkoły